Allah’ın nimetleri

  “Allah’ın nimetleri bir kimseye çoğaldıkça, insanların ona ihtiyacı da çoğalır; kim bu zahmete katlanmazsa, o nimetleri yok olmaya hedef kılar.

  Hz. İmam Muhammed Taki’den (as)

  İhkak’ul-Hak, c. 12, s. 428

  İlim ve Alim

  Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "İlim Allah'ın yeryüzündeki emanetidir. Alimler ise Allah'ın yeryüzündeki güvendiği emin kimselerdir. Her kim ilmiyle amel ederse gerçekte Allah'ın emanetine riayet etmiştir."

  Resulullah (s.a.v)

  Bihar'ul-Envar, c. 2, s. 36

  Müminlerin insanlarin sıfatları

  İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur: "Mümin insan şu üç haslete muhtaçtır: Allah'tan bir tevfik/başarı, kendinden bir vaazcı/öğütçü ve kendisine nasihat edenlerin nasihatını kabul etmek..."

  İmam Cevad (a.s)

  Munteh'el-Amal c.2 s.554

  İmam Kimdir

  İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: "Canıma and olsun ki İmam sadece Allah'ın hükmüne göre hüküm veren, adaleti uygulayan, ilahi hak dine inanan ve Allah yolunda ve ilahi hudutlarda nefsini dizginleyen kimsedir."

  İmam Hüseyin (a.s)

  (İrşad/204)

  Takva

  Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "İnsanların cennete girmesine en çok sebep olan şey, Allah'dan sakınması ve güzel ahlaklı olmasıdır."

  Resulullah (s.a.v)

  Bihar'ul Envar, c.71, s.373

  Namaz

  İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Namazı hafife alanlar şüphesiz ki asla şefaatimize nail olamazlar."

  İmam Sadık (a.s)

  (Bihar'ul-Envar, c. 82, s. 136)

  Namaz

  Emir'el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Eğer namaz kılan kimse kendisini çepe-çevre saran ilahi rahmetten haberdar olsaydı, asla başını secdeden kaldırmazdı."

  Emir'el-Müminin İmam Ali (a.s)

  (Tesnif-u Gurer'il-Hikem, s. 175)

  Allah (c.c)'ın Azamati

  İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki zikri yüce olan Allah kullarını kendisini tanısınlar diye yaratmıştır, kulları O'nu tanıyınca, ona ibadet ederler ve ona ibadet edince de O'ndan gayrisine ibadetten müstağni/ihtiyaçsız olurlar."

  İmam Hüseyin (a.s)

  (Sefinet'ul-Bihar, c. 2, s. 180)

  En Hayırlı İnsan

  Hz. Fatıma (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlı olanlarınız insanlara karşı en iyi davrananlarınızdır. En değerli olanlarınız ise eşlerine karşı en merhametli ve bağışlayıcı olanlarınızdır.”

  Hz. Fatıma (a.s.)

  Delail’ul-İmame

  Takva

  İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Takva ile birlikte olan az amel, takvasız olan çok amelden daha hayırlıdır

  (İmam Sadık (a.s

  el-Kafi, c.2, s.76