Hamburg Islam Merkezi

Muttakilerin Özellikleri (36)

1/18/2020 1:25:24 PM

Muttakilerin Özellikleri (35)

1/18/2020 10:53:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (34)

1/18/2020 10:51:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (37)

1/18/2020 8:58:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (33)

1/17/2020 8:05:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (32)

1/17/2020 7:38:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (31)

1/14/2020 2:18:00 PM

Muttakilerin Özellikleri (30)

12/27/2019 11:23:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (29)

11/30/2019 12:59:00 PM

Muttakilerin Özellikleri (28)

11/9/2019 10:29:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (27)

11/2/2019 9:47:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (26)

11/1/2019 2:16:57 PM

Muttakilerin Özellikleri (25)

11/1/2019 11:26:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (24)

11/1/2019 11:11:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (23)

11/1/2019 10:38:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (22)

11/1/2019 10:18:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (21)

Konu: Geceleri ibadet ve münacaatı Rabbani ile ihya ederler

10/26/2019 2:34:00 PM

Muttakilerin Özellikleri (18)

9/13/2019 4:04:00 PM

Muttakilerin Özellikleri (16)

9/13/2019 12:56:00 PM

Muttakilerin Özellikleri (20)

9/13/2019 11:56:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (19)

9/13/2019 11:37:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (17)

9/13/2019 10:37:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (15)

9/7/2019 10:47:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (14)

9/7/2019 10:40:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (13)

9/6/2019 2:43:00 PM

Muttakilerin Özellikleri (12)

8/14/2019 2:04:00 PM

Muttakilerin Özellikleri (11)

8/2/2019 11:29:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (8)

7/27/2019 9:31:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (10)

7/27/2019 7:38:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (9)

7/27/2019 4:48:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (6)

Faydalı ilim peşinde olurlar

7/13/2019 7:46:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (5)

Tevazu

6/29/2019 10:18:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (4)

6/29/2019 10:12:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (3)

6/29/2019 4:50:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (2)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Âlemlerin Yüce Rabbi olan Allah’a olsun

6/14/2019 9:21:00 AM

Muttakilerin Özellikleri (1)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Âlemlerin Yüce Rabbi olan Allah’a olsun

6/14/2019 4:16:00 AM

İslamı Tanıma 152 (İslam ve İnsan Hakları 28)

Irkı, rengi, milleti ve coğrafyası ne olursa olsun, ferdi ve toplumsal olarak değişen veya sabit yetenek, konum ve kabiliyetleri nazarı itibara alınmadan, insan olması hasebiyle Allahtan aldığı haklardır. İnsan hakları insanlık ailesinin her bireyinin tabii ve kesin hakkıdır.

8/8/2015 12:30:43 PM

İslamı Tanıma 151 (İslam ve İnsan Hakları 27)

Yaratılış maksadına doğru insanları yönlendirmek için Yüce Allah son Peygamberini bütün insanlığa rahmet olarak göndermiştir. Bu Peygamberin de misyonu diğer Peygamberlerin misyonu gibi insanları tağutlar ve despotların kulluğundan kurtarıp Allah’ın kulluğuna çağırmak ve zalimlerle tağutları tarih sayfasından mahvetmek olmuştur

8/7/2015 5:42:44 PM

İslamı Tanıma 150 (İslam ve İnsan Hakları 26)

Aile terbiyesinde başta çocukların hakları, maddi ve manevi bakımı olmak üzere tüm erkanın hukukuna özen gösterip aile ile toplumun irtibatı, aile bireylerinin birbirlerinin haklarına karşılıklı olarak riayet edip ahlaki ve insani değer ve usüllere teveccüh ederek duygusal ilişkileri yani saygı, sevgi ve musamahayı pekiştirmek lazım.

7/7/2015 2:46:08 PM

İslamı Tanıma 147 (İslam ve İnsan Hakları 23)

Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları haizdir

7/4/2015 6:58:49 PM

İslamı Tanıma 148 (İslam ve İnsan Hakları 24)

Her kes kendi istidat ve yetenekleri nisbetinde hidayet yolunda adım atmalı, amel, salih işlemeli. Kendisine ve insanlığa faydalı bir insan olmak için telaş ve çaba göstererek hedeflenen tekamulü ile dünya ve ahiret saadetini yakalamalı.

7/4/2015 6:46:32 PM

İslamı Tanıma 149 (İslam ve İnsan Hakları 25)

Evlilik aslında sevgi ve saygı ve karşılıklı fizyoljik ve psikolojik ihtiyaçların giderilmesine dayalı bir toplu sorumluluk sözleşmesidir. Tabiki evlenmek ve yuva kurup evlat sahibi olmak tabii bir ihtiyaçtır.

7/1/2015 3:18:35 PM

İslamı Tanıma 146 (İslam ve İnsan Hakları 22)

İslamın, hiç bir neden ve gerekçe olmadan insanların tutuklanmasını yasakladığı apaçıktır. Aynı şekilde haksız yere ve harhangi meşru ve kanuni bir kanıt ve delil olmadan bir insanı sürgüne göndermeyi, cezalandırmayı veya hapse mahkum kılmayı da yasaklamıştır.

6/19/2015 2:12:15 PM

İslamı Tanıma 145 (İslam ve İnsan Hakları 21)

Kur’anı Kerimin bir çok ayeti kerimeleri ve Peygamber efendimizin hadislerine binaen saygın bir nefse(hayata) yönelik her türlü zarar ve ziyan günah ve suç sayılmıştır.

6/4/2015 5:39:04 PM

İslamı Tanıma 144 (İslam ve İnsan Hakları 20)

Bireysel özgürlük ile ilgili maddeye şöyle bir kayıt konulmuştur. İnsan başkalarına zarar ve eziyet dokundurmadıkça her türlü işleri yapmakta bireysel olarak özgürdür. Bunun sonucu ne olur; mutlak bireysel ahlakszılık ve sefahet.

6/4/2015 5:17:04 PM

İslamı Tanıma 143 (İslam ve İnsan Hakları 19)

Özgürlük kavramının suistimaline ve yanlış anlaşılmammasına dikkat etmek lazım. Yani kişi ne kadarda sakat ve yanlış olursa olsun sırf özgür iradesiyle bir seçim yapmıştır diye, bu davranış ve seçimi tasvib etmek veya kabullenmek mümkün değildir

6/4/2015 5:12:30 PM

İslamı Tanıma 142 (İslam ve İnsan Hakları 18)

İslamın insan için öngördüğü tüm hakların başında hayat hakkının geldiği herkesçe malum ve gün ışığı gibi açık ve aşikar. Sahip olduğu saygınlık ve kutsallıktan dolayı hiç bir insana başkasının hayatına kast etmesi veya hayatına son vermesi hakkı tanınmamış ve yetkisi verilmemiştir.

4/30/2015 5:01:06 PM

İslamı Tanıma 141 (İslam ve İnsan Hakları 17)

Günümüz dünyasında insanlık toplumlarında bireylerin değer ve üstünlük ölçüsünün mal ve servet olduğu sıkça görülmektedir. Veya uygulamada güç, para ve servet değer ölçüsü olarak telakki edilir. İnsanlarda böyle bir yaklaşım vucuda getirmek gerek..

4/25/2015 1:03:42 PM

İslamı Tanıma 140 (İslam ve İnsan Hakları 16)

İnsan fıtrata haiz bir varlıktır. Dünyaya geldiğinde iyiliklere ve kötülüklere vakıf ve aşina bir şekilde gelmektedir. “ Nefse iyilikleri ve kötülüklerinı ona ilham etmiştir” (Şems 8) İnsan ve ilahi değerleri elde etmek için çaba gösteren kimse kurtuluşa ermiş kimsedir. “ Nefsini arındıran muhakkak kurtuluşa ermiştir

4/24/2015 1:55:28 PM

İslamı Tanıma 139 (İslam ve İnsan Hakları 15)

Insan Hakları Evrensel Beyannamesi 30 madde halinde tedvin edlip 10 aralık 1948 de Birleşmiş milletler Genel Kurulu tarafından tasvib edilip deklare edildi. Birleşmiş milletler bütün üye devletlerden bu beyannameyi genel bir şekilde yayınlamalarını ve bütün canlı dillere tercüme edlip dünya insanlarına sunulmasını talep etti.

4/24/2015 1:37:07 PM

İslamı Tanıma 138 (İslam ve İnsan Hakları 14)

İnsan hakları ile ilgili yapılan düzenleme ve yasamalarda, insanın yaratıcısıyla, diğer insanlarla, yaşam çevresiyle ve kendisiyle olan ilişkileri sağlıklı bir zemine oturtulmuş olmalı. İnsanla ilgili kuşatıcı kanunlarda, insanın etrafında ve yaşam muhitinde olanlarında göz önüne alınması lazım

4/1/2015 3:05:03 PM

İslamı Tanıma 137 (İslam ve İnsan Hakları 13)

oplumdan uzak kalan insanın insaniyetinin eksik olduğu kanaatindedirler. İnsanın sosyallığından maksat, insan kendi hayatının idamesi için topluma ihtiyaç duymaktadır. İnsan toplumsal yaşam atmosferinde farklı seçeneklerle karşı karşıya kaldığı için, isabetli ve doğru bir seçim yapıp karar alması için özgür iradesini kullanmış olması lazım.

3/5/2015 1:01:09 PM

İslamı Tanıma 136 (İslam ve İnsan Hakları 12)

İslamda insan hakları mevzui (konulmuş) bir takım ilke ve prensiplere dayanmaktadır. Bu ilke ve prensiplerin tümü için de bir takım delil ve kanıtlar mevcut bulunmaktadır. Tabiki bu ilke ve prensiplerin ilgili ilmi ve akademik çevrelerde enine-boyuna ele alınıp incelenmesi lazım.

3/5/2015 12:39:53 PM

İslamı Tanıma 135 (İslam ve İnsan Hakları 11)

Günümüzde ahlak ve maneviyat hakkında konuşan ve bu hususun önemini vurgulayan bir çok bilim adamı vardır. Ayrıca insan haklarının farklı alanlarıyla, vatandaşlık hakları hakkında da bir çok çeşit kanun tedvin edilip yürülüğe konmuştur.

2/21/2015 6:01:37 PM

İslamı Tanıma 134 (İslam ve İnsan Hakları 10)

Ahlak ilimi, insanı kurtuluşa veya helakete götüren sıfatları tanıma ve kurtuluşa götüren sıfatlarla donanip helakete götüren sıfatlardan da kaçınma bilgisidir.

2/13/2015 11:52:19 AM

İslamı Tanıma 133 (İslam ve İnsan Hakları 9)

Eğer kanunun dayanağı vahiy olursa, insan için huzur, sükunet ve emniyet getirir. Çünkü ilahi ilim, insanın varlıksal tüm boyutları, kapasite ve yeteneklerinin kanunun tedvininde mülahaza edilmesine mucib olur.

2/7/2015 12:17:52 PM

İslamı Tanıma 132 (İslam ve İnsan Hakları 8)

Geçmiş hutbelerimizde insan haklarının teşrii (yasaması) ve sınrlarının belirlenmesinin salahiyetinin sadece Hakk Tealaya ait olduğunu söylemiştik. Allahtan başka hiç kimse insan hakları konusunda kapsayıcı ve kuşatıcı bir kanun koyamaz

1/23/2015 1:53:59 PM

İslamı Tanıma 131 (İslam ve İnsan Hakları 7)

Geçmiş hutbelerimizden şu sonuca varmıştık: Kapsamlı, kuşatıcı ve insanın gerçek maddi, manevi, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap verecek olan bir insan hakları evrensel beyannamesi veya hukuk kulliyesinin tedvini için vahiyden yararlanmak gerek.

12/23/2014 12:59:33 PM

İslamı Tanıma 130 (İslam ve İnsan Hakları 6)

Kur’an insanın yaratılış sürecini anlatırken “Ahseni takvim” ( En güzel kıvam, şekil) ifadesini kullanmaktadır. Bu vesileyle onu melekler tarafından dahi saygı ve onura layık ve şayeste bir varlık olarak niteleyip şöyle diyor “ Ona şekil verip kendi ruhumdan ona üflediğim zaman (melekler) ona secde ettiler” Tabiki bütün bu saygı ve tekrim insanın ruhi ve manevi boyutu içindir ve sahip olduğu ruha binaen insanın fizik ve cismi de takdir ve saygıya layık ve şayestedir.

12/10/2014 4:51:09 PM

İslamı Tanıma 129 (İslam ve İnsan Hakları 5)

İslam açısından insan haklarının saptanması ve tedvininden önce insanın cevherinin ve asaletinin ele alınması lazım.

12/9/2014 3:18:17 PM

Cuma Namazının İslam Dinindeki Yeri ve Önemi

Cuma namazının teşri edilmesiyle, bu ibadi amel müslümanların haftalık en önemli ibadi, toplumsal ve siyasi farızasına dönüşmüş oldu

11/21/2014 6:02:08 PM

İslamı Tanıma 128 (İslam ve İnsan Hakları 4)

Allah insanı kemaline ulaştırmak için ahkam adı altında bir takım yapılması ve yapılmaması gerekli olan hususlarla insanı mükellef kılmıştır. Bu ahkamın ruhu ve özü de insanın tekamul arayışı hakkıdır.

10/22/2014 5:25:39 PM

İslamı Tanıma 127 (İslam ve İnsan Hakları 3)

İslam öğretilerinde insan varlık aleminin ekseni olarak tanımlanmaktadır. Eksen olması hasebiyloe yaratılışından önce ihtiyaç duyduğu her şey kendisi için yaratılmış ve amade kılınmıştır.

10/22/2014 11:30:37 AM

Kurban Bayramı Hutbesi

Kurban bayramından her ne zaman söz açılırsa, hemen Hz. İbrahim aleyhi selamın öğretileri akla gelir. Bu büyük Peygamber bir taraftan büyük imtihanlarla karşı karşıyaydı, öte yandan ise sürekli olarak bu imtihanları birer birer başarıyla veriyordu. Hem imtihanlar ve hem de elde edilen başarılar tüm muvahhid ve mümin insanlar için dersler ve ibretler hükmündedir

10/9/2014 1:28:30 PM

İslamı Tanıma 126 (İslam ve İnsan Hakları 2)

Bütün peygamberlerin misyon ve risaletinin ana amacı insan haklarının savunmaktır. Bunun için peygamberler hem öğretilerinde ve hem de talim ve terbiye metotlarında insan haklarının farklı boyutları üzerinde sürekli olarak durmuşlardır.

10/9/2014 1:21:01 PM

İslamı Tanıma 125 (İslam ve İnsan Hakları 1)

İslamda oldukça önmeli bir yer işgal eden ve oldukça vurgulanan hususların başında insan hakları konusu gelmektedir. Semavi dinlerin temel öğretilerine de bir göz attığımızda, bu hususun ne kadar büyük bir öneme haiz olduğunu daha iyi anlamış oluruz.

9/26/2014 1:06:18 PM

İslamı Tanıma 124 (İslam ve Şeriat 18)

Kendi nefsini kontrol edip muahsebe ve murakebe altında tutarak Allah’ın rızası ve yakınlığına mucib olan tüm amel ve ahkamı bu cümleden hatta mustahab olan amel ve ibadetleri yerine getirmek için ciddi çaba gösterir. Arif insan irfani seyrğ- süluku ve terbiyesi için ömrünün sonuna kadar kendini şeriata muhtaç bilir ve bir an olsun şeriattan uzak kalmaz

9/6/2014 6:19:33 PM

İslamı Tanıma 123 (İslam ve Şeriat 17)

İnsanların rüşd ve tekamulü için tüm imkanları hazırlayan ve hidayetleri için sayısız peygamberler gönderen ve semavi kitaplar indiren Yüce Allah, kendi mahlukatına ve bilhassa eşrefi mahlukat olan insana olan sevgi ve rahmetine binaen doğru yaşamanın yollarını onlara göstererek, onların maslahat ve yararlarını teşride nazarı itiabara almıştır.

9/2/2014 3:22:31 PM

İslamı Tanıma 122 (İslam ve Şeriat 16)

İslam irfanında, kişi eğer hakikata, maneviyata, pak ve temiz bir deruna sahiplenmek ve kötülük ile çirkinliklerden arınmak istiyorsa bunun yolunun şeriat ve ilahi ahkama ittiba olduğu detaylı bir şekilde mevzubahis olup tartışılmıştır. Hakikat ve maneviyata götüren tek yol şeriattır.

8/29/2014 3:12:47 PM

İslamı Tanıma 121 (İslam ve Şeriat 15)

Şeriat ile ilgili bir diğer önemli husus da şudur: Şer’i ahkam ve ilahi hukuk ile ahlak arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Öyleki şer’i ahkamın bir çoğunun nihai hedefi ahlakidir. Öte yandan tevazü, iffet, haya, doğruluk, sadakat, cömertlik, yardım severlik , özveri ve fedakarlık gibi ahlaki vasıf ve niteliklerin, şer’i ahkamdan yararlanma ve bunu işler hale getirmedeki rolü oldukça köklü ve önemlidir

8/27/2014 7:23:37 PM

İslamı Tanıma 117 (İslam ve Şeriat 11)

İslam şeriatında hukuki konular tüm ayrıntılarıyla dakik bir şekilde ele alınmıştır. Hatta namaz ve oruç gibi ibadi konuların da hikmet ve felsefesi açıklanmıştır. Bu vesileyle hem birey ve hem de toplum huzur ve güven kazanmaktadır

6/18/2014 3:32:37 PM

İslamı Tanıma 116 İslam ve Şeriat 10

Hatip: Hamburg İslam Merkezi Başkanı Ayetullah Ramazani Tarih: 30.05.2014

6/5/2014 12:48:26 PM

İslamı Tanıma 115 İslam ve Şeriat 9

Hatip: Hamburg İslam Merkezi Başkanı Ayetullah Ramazani Tarih: 23.05.14

6/5/2014 12:36:57 PM

İslamı Tanıma 96(Barış ve Güvenlik 3)

Emniyet her müslümanın en tabii ve bedihi ihtiyacıdır. İnsanoğlu yaşadığı her yerde huzur ve güven içerisinde olmak ister. Bunun için İslam başta olmak üzere tüm İbrahimi dinler emniyet ve asayişin sağlanması ve bu konunun önemi üzerinde önemle durmaktalar. Öte yandan güvenszilik, anarşi ve kaos tüm semavi kıtaplarda kınanmış ve yerilmiştir.

2/27/2014 1:45:00 PM

İslamı Tanıma 106 (İslam ve Güvenlik 13)

Geçen haftaklardaki hutbelerimizde, güvenlik ve asayışın ne kadar büyük bir nimet olduğu ve güvenlik sayesinde her toplumun, insanların kendi istidat ve yeteneklerini inkişaf ettirmek ve mutlu bir yaşam sürdürmek için munasib bir ortam oluşturabileceği anlaşılmış oldu.

2/25/2014 1:22:00 PM

İslamı Tanıma 105 (İslam ve Güvenlik 12)

Geçmiş hutbelerimizde emniyeti tehdit eden hususlara değinmiştik. Bu konunun devamında güvenlik ve emniyeti tehdit eden ahlaki faktörlere değieneceğiz.

2/19/2014 7:13:00 PM

İslamı Tanıma 104 (İslam ve Güvenlik 11)

Emniyet konusunda önemli olan bir husus ta, emniyet ve güvenliği tehdit eden faktörler hususudur. Geçen haftaki hutbemizde ekonomik ve siyasi faktörlere değinmiştik. Bu haftaki hutbemizde ise güvenliği zedeleyen diğer bir takım faktörlere değineceğiz.

2/14/2014 2:46:00 PM

İslamı Tanıma 103 (İslam ve Güvenlik 10)

Emniyet ve güvenlik çeşitlerini tanıdıktan sonra, güvenliği tehdit eden faktörelere kısaca değinsek yerinde olacaktır.

2/6/2014 4:46:00 PM

  • تعداد رکوردها : 110